Fødselsattest helsenorge

Helseregistre – Helsenorge

Oversikt over helseregistre – Helsenorge

Registrene inneholder opplysninger om alle innbyggere som søker om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Her får du oversikt over offentlige helseregistre. Du har rett til innsyn i hva som er registrert om deg i registrene.

Fødselsattest – Skatteetaten

Tjenester på Helsenorge – Helsenorge

På Helsenorge samles tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Her finner du sikre, digitale helsetjenester.

Mulig å få innsyn i egne opplysninger – FHI

Fødsel – Helsenorge

Fødsel. Informasjon om fødselens faser, smertelindring, valg av fødested og ulike komplikasjoner. Fødselen. Fødsel og de ulike fasene.

Informasjon om fødselens faser, smertelindring, valg av fødested og ulike komplikasjoner.

Nå kan du få vite mer om din egen fødsel – NRK

Fødselsattest – Skatteetaten

En fødselsattest er et offentlig dokument som inneholder opplysninger om en persons fulle navn, fødselsdato, personnummer, kjønn og fødested.

Her kan du se mer informasjon om din egen fødsel – Startsiden

Mulig å få innsyn i egne opplysninger – FHI

6. jun. 2018 — Det er nå mulig å få innsyn i disse opplysningene om deg selv via «Min helse» på helsenorge.no. Del/tips.

Medisinsk fødselsregister inneholder opplysninger om alle fødsler og fødte i Norge siden 1967. Det er nå mulig å få innsyn i disse opplysningene om deg selv via «Min helse» på helsenorge.no.

Hvordan kan jeg bestille attester og utskrifter? – Altinn

6. jun. 2018 — Dersom du vil ha innsyn i din fødselsinformasjon, kan du enten logge inn på helsenorge.no og klikke deg inn på valget «helseregistre», …

Kom i gang: Fødsel – Arkivverket

Lurer du på når på døgnet du ble født, eller hvor mye du veide? Nå kan du få innsyn i dette med appen til Helsenorge.

Altinn – Hvordan kan jeg bestille attester og utskrifter?

Fra Folkeregisteret: Skal du bestille ulike typer attester fra Folkeregisteret f.eks. fødselsattest, bekreftelse på navneendring osv. kan du gjøre dette via …

Kom i gang: Fødsel – Arkivverket

Trenger du fødselsattest får du det enklest og raskest ved å kontakte Skatteetaten. Om Skatteetaten ikke kan hjelpe deg kan Arkivverket levere attesterte …

Her får du enkle tips til hvordan du selv kan finne opplysninger om fødsel og dåp i arkivene våre. Mye er tilgjengelig på Digitalarkivet. 

Keywords: fødselsattest helsenorge, helsenorge fødselsattest, helsenorge fødselstidspunkt